איך ללמוד לבחינה

הינשופון

כדי ללמוד לבחינה בצורה מקיפה ומיטבית, עלינו להיצמד לסילבוס הקורס. תחת כל נושא בקורס קיימים החומרים והמקורות הרלוונטיים לאותו נושא – סעיפי חוק, פסקי דין ומאמרים וספרות רלוונטיים.

מומלץ לקחת את סיכומי השיעורים ולהכניס לתוכם סיכומים של אותם מקורות מתוך הסילבוס, תחת כל נושא, באופן שבו תחת כל נושא יהיה לכם פירוט הן של החומר הלימודי שנלמד בשיעורים, והן של המקורות הנמצאים בסילבוס.

לאחר שתבנו את המחברת הזו בצורה מקיפה, מומלץ לקרוא אותה פעם-פעמיים לפני שאתם ניגשים לפתרון מבחנים לדוגמה.

לאחר מכן, מומלץ להקדיש יום-יומיים אך ורק לפתרון מבחנים לדוגמה, תוך שאתם מתייחסים לכל בחינה לדוגמה ברצינות יתירה ופותרים אותה בדיוק לפי תנאי המבחן. כך, למשל, אם הבחינה שלכם תהיה בחומר סגור למשך שעתיים, מומלץ שתפתרו את הבחינה לדוגמה בחומר סגור במשך שעתיים, ורק לאחר מכן תשוו את הפתרון שלכם עם הפתרון המוצע של אותה בחינה לדוגמה שפתרתם. זוהי הדרך שבה תוכלו ללמוד מהבחינה בצורה הטובה ביותר.

חשוב להשתדל לא להיעזר בפתרונות תוך כדי פתרון הבחינה, משום שאתם פוגעים אך ורק בעצמכם וביכולת שלכם ללמוד מהתהליך.