איך לסכם פסק דין

הינשופון

כדי לסכם פסק דין בצורה מיטבית, עלינו לחלק את הסיכום לפרקים הבאים:

  • שם פסק הדין;
  • העובדות הרלוונטיות – יש לבצע הבחנה בין עיקר לטפל, כלומר בין עובדות רלוונטיות ועיקריות לבין עובדות שאינן רלוונטיות להכרעה;
  • טענות הצדדים – יש לפרט מהן טענות התובע והנתבע, או המערער והמשיב, או המבקש והמשיב, בהתאם לסוג המסמך;
  • הדיון המשפטי – יש לפרט מהן השיקולים שבית המשפט בחן לצורך ההכרעה;
  • ההלכה – זהו החלק החשוב ביותר בפסק הדין. מדובר ב"שורה התחתונה" של פסק הדין, בקביעה שלו אשר צופה פני עתיד ומחייבת או מנחה בתי משפט אחרים;
  • ההכרעה והנימוקים לה – בחלק זה יש לפרט את הכרעת בית המשפט בפסק הדין, ואת הנימוקים והסיבות שהביאו את השופטים להכריע כפי שהכריעו.