איך לכתוב סמינריון

הינשופון

בבואנו לכתוב סמינריון, עלינו קודם כל לבחור נושא לסמינריון ושאלת מחקר. לא ניתן לבנות את ראשי הפרקים לעבודה לפני שאנו בוחרים שאלת מחקר שאנחנו שלמים איתה.

איך בונים הצעת מחקר?

על הצעת המחקר להתבסס על שאלת המחקר, באופן הזה שהיא מחלקת את שאלת המחקר לגורמים.

כך, למשל, אם בחרנו בשאלת המחקר: "מהם ההבדלים שבין הגנת הצורך לבין ההגנה העצמית שבחוק העונשין?", במסגרת הצעת המחקר אנו נחלק את הפרקים בסמינריון לתתי פרקים, באופן הבא:

פרק ראשון – מהי הגנת הצורך שבחוק העונשין?

פרק שני – מהי ההגנה העצמית שבחוק העונשין?

פרק שלישי – מהם ההבדלים שבין הגנת הצורך לבין ההגנה העצמית?

פרק רביעי – משפט משווה

פרק חמישי – סיכום ומסקנות

בתוך כל פרק ניתן לבנות תתי פרקים, ולהכניס סעיפי חוק נורמטיביים ופסקי דין מתאימים אשר יתמכו בנושא הפרק ויסבירו אותו בצורה מיטבית וברורה לקורא.

עלינו גם לאזכר את המקורות שאנו משתמשים בהם, לאורך כל העבודה הסמינריונית, לפי כללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים.

מומלץ להשתמש במקורות עדכניים ככל הניתן. כך, למשל, נעדיף לסכם פסק דין מהשנים האחרונות מאשר פסק דין ישן. כך גם לגבי מקורות מסוג מאמרים או ספרות, ומקורות המשפט המשווה.