איך לכתוב עבודה אקדמית

הינשופון

בבואנו לכתוב עבודה אקדמית, עלינו קודם כל לראות מהן דרישות המטלה – הן הדרישות הצורניות והן הדרישות המהותיות (התוכן) של העבודה.

בדרך כלל, נידרש לכתוב את העבודה האקדמית בפונט DAVID 12, ברווח בין שורות של 1.5 או 2, עם יישור הטקסט לשני הצדדים ועם הגדרות מסוימות לשוליים. קיימות עבודות שנדרש בהן לכתוב את המקורות במסגרת הטקסט, ויש מרצים שדווקא יעדיפו שתציינו את המקורות באמצעות הערות שוליים מתאימות לפי כללי האזכור האחיד.

על העבודה לעמוד בכללים הצורניים ובכללי התוכן שהוגדרו בה, ויש לקחת בחשבון שכדאי להשתמש בכל המקורות שהתבקשתם להסתמך עליהם במטלה (סעיפי החוק ופסקי הדין שהתבקשתם לקרוא לצורך המטלה).

כמו כן, עבודה טובה תהיה בדרך כלל כזאת שממצה את כל מגבלת המקום (או מגבלת המילים) שצוינה בהגדרות העבודה, ולא מומלץ להגיש עבודה שיש בה פחות מילים ממכסת המקסימום שצוינה במטלה.